Giải quyết vụ án Nhật Cường trong năm 2020

Hiện ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy vẫn bỏ trốn. Ảnh: Ngô Cường.
Hiện ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy vẫn bỏ trốn. Ảnh: Ngô Cường.
Hiện ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy vẫn bỏ trốn. Ảnh: Ngô Cường.
Lên top