Giải quyết mâu thuẫn bằng gạch khiến một người tử vong

Hòa bị dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: Việt Dũng.
Hòa bị dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: Việt Dũng.
Hòa bị dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top