Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giải cứu con tin bị khống chế suốt 6 giờ trong quán nét