Giải cứu 14 nạn nhân bị mua, bán sang nước ngoài

Tiếp nhận, bàn giao 14 nạn nhân bị mua bán sang Myanmar.
Tiếp nhận, bàn giao 14 nạn nhân bị mua bán sang Myanmar.
Tiếp nhận, bàn giao 14 nạn nhân bị mua bán sang Myanmar.
Lên top