Giải cứu 11 lao động quê Quảng Trị bị ngược đãi tại mỏ vàng Quảng Nam

Người lao động bị ngược đãi tại mỏ vàng được cơ quan chức năng giải cứu. Ảnh: BP.
Người lao động bị ngược đãi tại mỏ vàng được cơ quan chức năng giải cứu. Ảnh: BP.
Người lao động bị ngược đãi tại mỏ vàng được cơ quan chức năng giải cứu. Ảnh: BP.