Giả thư ký Bộ Công an để chạy việc

Đối tượng Sơn tại tòa. Ảnh: LX
Đối tượng Sơn tại tòa. Ảnh: LX
Đối tượng Sơn tại tòa. Ảnh: LX
Lên top