Gia Lai: Xét xử nhóm vận chuyển, cướp và tẩu tán gỗ lậu

Các bị cáo trong vụ vận chuyển 5 xe gỗ với trên 100m3 gỗ trên tuyến biên giới. Ảnh: Khánh Anh
Các bị cáo trong vụ vận chuyển 5 xe gỗ với trên 100m3 gỗ trên tuyến biên giới. Ảnh: Khánh Anh
Các bị cáo trong vụ vận chuyển 5 xe gỗ với trên 100m3 gỗ trên tuyến biên giới. Ảnh: Khánh Anh
Lên top