Gia Lai: Truy tìm nghi can dùng dao đâm Công an viên tử vong

Hình ảnh nghi can Độ. Ảnh Công an cung cấp.
Hình ảnh nghi can Độ. Ảnh Công an cung cấp.
Hình ảnh nghi can Độ. Ảnh Công an cung cấp.
Lên top