Gia Lai: Tạm giữ 4 đối tượng bắt giữ, đánh đập con nợ

Các đối tượng: Cường, Linh, Khiêm và Vương tại cơ quan Công an.
Các đối tượng: Cường, Linh, Khiêm và Vương tại cơ quan Công an.
Các đối tượng: Cường, Linh, Khiêm và Vương tại cơ quan Công an.
Lên top