Gia Lai: Tạm giữ 2 đối tượng chém Cảnh sát cơ động

Hai đối tượng Phan Mạnh Khang và Nguyễn Thành Sơn
Hai đối tượng Phan Mạnh Khang và Nguyễn Thành Sơn
Hai đối tượng Phan Mạnh Khang và Nguyễn Thành Sơn
Lên top