Gia Lai: Phát hiện cơ sở sản xuất càphê có 90% là đậu nành và phụ gia Trung Quốc