Gia Lai: Phá bỏ điểm khai thác vàng trái phép

"Vàng tặc" khoét núi đào vàng trái phép. Ảnh cắt từ clip
"Vàng tặc" khoét núi đào vàng trái phép. Ảnh cắt từ clip
"Vàng tặc" khoét núi đào vàng trái phép. Ảnh cắt từ clip
Lên top