Gia Lai: Nguyên Chủ tịch huyện tham ô tài sản hầu tòa

Nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai tại phiên tòa ngày 18.12. Ảnh TTuấn
Nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai tại phiên tòa ngày 18.12. Ảnh TTuấn
Nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai tại phiên tòa ngày 18.12. Ảnh TTuấn
Lên top