Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia Lai: Lâm tặc phá rừng tại Ban quản lí rừng phòng hộ Ia Grai