Gia Lai: Hàng trăm nông dân bao vây công ty nông sản nghi vỡ nợ 7 tỉ đồng

Người dân bao vây Cty Hoàng Sang sáng ngày 12.3. Ảnh Đình Văn
Người dân bao vây Cty Hoàng Sang sáng ngày 12.3. Ảnh Đình Văn
Người dân bao vây Cty Hoàng Sang sáng ngày 12.3. Ảnh Đình Văn