Gia Lai: Điều tra vụ phá rừng gỗ quý tại rừng phòng hộ

Chiếc công nông chở gỗ mà lâm tặc bỏ lại hiện trường. Ảnh TA
Chiếc công nông chở gỗ mà lâm tặc bỏ lại hiện trường. Ảnh TA
Chiếc công nông chở gỗ mà lâm tặc bỏ lại hiện trường. Ảnh TA
Lên top