Gia Lai đề xuất gắn camera để bảo vệ rừng

Xe độ chế vận chuyển gỗ lậu ra khỏi rừng ở Gia Lai. Ảnh: THANH TUẤN
Xe độ chế vận chuyển gỗ lậu ra khỏi rừng ở Gia Lai. Ảnh: THANH TUẤN
Xe độ chế vận chuyển gỗ lậu ra khỏi rừng ở Gia Lai. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top