Gia Lai: Để mất rừng, nhiều cá nhân, tập thể bị kiểm điểm

Những cây gỗ bị lâm tặc đốn hạ dọc đường dẫn vào rừng sâu Kbang. Ảnh PH
Những cây gỗ bị lâm tặc đốn hạ dọc đường dẫn vào rừng sâu Kbang. Ảnh PH
Những cây gỗ bị lâm tặc đốn hạ dọc đường dẫn vào rừng sâu Kbang. Ảnh PH
Lên top