Gia Lai: Đã bắt được đối tượng đâm chết công an viên

Đối tượng Hoàng Vĩnh Độ. Ảnh CA
Đối tượng Hoàng Vĩnh Độ. Ảnh CA
Đối tượng Hoàng Vĩnh Độ. Ảnh CA
Lên top