Gia Lai: Chủ tịch huyện tham ô tài sản lĩnh 15 năm tù giam

Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai và các đồng phạm hầu tòa về tội danh Tham ô tài sản. Ảnh TTuấn
Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai và các đồng phạm hầu tòa về tội danh Tham ô tài sản. Ảnh TTuấn
Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai và các đồng phạm hầu tòa về tội danh Tham ô tài sản. Ảnh TTuấn
Lên top