Gia Lai: Chủ nợ bỏ trốn khiến dân mất trắng hàng trăm triệu đồng đã ra trình diện