Gia Lai: Chồng dùng dao giết vợ bằng 36 vết đâm

Chị N.T.D.K đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ảnh Face book nhân vật.
Chị N.T.D.K đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ảnh Face book nhân vật.
Chị N.T.D.K đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ảnh Face book nhân vật.
Lên top