Gia Lai: Chánh văn phòng giả chữ ký Chủ tịch huyện để rút ruột ngân sách

Công an đọc lệnh bắt Chánh văn phòng Nguyễn Xuân Tứ. Ảnh NV
Công an đọc lệnh bắt Chánh văn phòng Nguyễn Xuân Tứ. Ảnh NV
Công an đọc lệnh bắt Chánh văn phòng Nguyễn Xuân Tứ. Ảnh NV
Lên top