Gia Lai: Cách chức Trưởng Công an xã đánh dân chấn thương não, gãy tay