Gia Lai: Bắt giữ một thầy giáo có mưu đồ cưỡng hiếp nữ đồng nghiệp