Gia Lai: Án mạng xảy ra sau cuộc nhậu

Đối tượng Rơ Châm Cân tại công an. Ảnh CA
Đối tượng Rơ Châm Cân tại công an. Ảnh CA
Đối tượng Rơ Châm Cân tại công an. Ảnh CA
Lên top