Gia Lai: 6 đối tượng thực nghiệm vụ phá rừng phòng hộ

Các đối tượng đốn hạ cây gỗ dọc con đường dẫn vào rừng sâu ở Kbang. Ảnh PH
Các đối tượng đốn hạ cây gỗ dọc con đường dẫn vào rừng sâu ở Kbang. Ảnh PH
Các đối tượng đốn hạ cây gỗ dọc con đường dẫn vào rừng sâu ở Kbang. Ảnh PH
Lên top