Gia đình thẩm phán xét xử vụ “ông già 78 tuổi dâm ô trẻ em” bị tìm kiếm và chửi bới

Phiên tòa xét xử Nguyễn Khắc Thủy
Phiên tòa xét xử Nguyễn Khắc Thủy