Gia đình nạn nhân lật tẩy chiêu cố trì hoãn việc thi hành án của ông Nguyễn Khắc Thủy?

Ông Nguyễn Khắc Thủy vẫn một mực kêu mình bị oan và chưa chấp hành việc thi hành án. Ảnh: T/L
Ông Nguyễn Khắc Thủy vẫn một mực kêu mình bị oan và chưa chấp hành việc thi hành án. Ảnh: T/L
Ông Nguyễn Khắc Thủy vẫn một mực kêu mình bị oan và chưa chấp hành việc thi hành án. Ảnh: T/L
Lên top