Gia đình gửi đơn xin tại ngoại cho tử tù Hồ Duy Hải

Bà Nguyễn Thị Loan (trái) kể chuyện gửi đơn xin tại ngoại cho Hồ Duy Hải. Ảnh: K.Q
Bà Nguyễn Thị Loan (trái) kể chuyện gửi đơn xin tại ngoại cho Hồ Duy Hải. Ảnh: K.Q
Bà Nguyễn Thị Loan (trái) kể chuyện gửi đơn xin tại ngoại cho Hồ Duy Hải. Ảnh: K.Q
Lên top