Gia đình Đường Nhuệ bồi thường bị hại 100 triệu đồng tại tòa

Nguyễn Xuân Đường tại tòa sáng 18.8 (ảnh chụp qua màn hình). Ảnh: HH
Nguyễn Xuân Đường tại tòa sáng 18.8 (ảnh chụp qua màn hình). Ảnh: HH
Nguyễn Xuân Đường tại tòa sáng 18.8 (ảnh chụp qua màn hình). Ảnh: HH
Lên top