Gia đình của bé gái bị xâm hại ở Chương Mỹ chống án

Bị cáo Trình tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10.9.
Bị cáo Trình tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10.9.
Bị cáo Trình tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10.9.
Lên top