Gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son nộp 66 tỉ đồng trước ngày tòa tuyên án

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (áo đen) bị dẫn giải về trại tạm giam sau phiên tòa ngày 24.12.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (áo đen) bị dẫn giải về trại tạm giam sau phiên tòa ngày 24.12.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (áo đen) bị dẫn giải về trại tạm giam sau phiên tòa ngày 24.12.
Lên top