Giả danh thiếu tướng quân đội lừa nghìn người muốn xin việc

Bị can Hoa Hữu Long (thứ ba từ trái qua) trong hồ sơ vụ án lừa đảo, chạy việc.
Bị can Hoa Hữu Long (thứ ba từ trái qua) trong hồ sơ vụ án lừa đảo, chạy việc.
Bị can Hoa Hữu Long (thứ ba từ trái qua) trong hồ sơ vụ án lừa đảo, chạy việc.
Lên top