Giả danh nhà sư để kêu gọi quyên tiền công đức xây chùa

Đối tượng giả danh nhà sư để lừa đảo. Ảnh: NT
Đối tượng giả danh nhà sư để lừa đảo. Ảnh: NT
Đối tượng giả danh nhà sư để lừa đảo. Ảnh: NT
Lên top