Giả danh Công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người nhằm chiếm đoạt tiền

Hai đối tượng giả danh công an vào nhà dân đọc lênh khám xét. Ảnh: CACC
Hai đối tượng giả danh công an vào nhà dân đọc lênh khám xét. Ảnh: CACC
Hai đối tượng giả danh công an vào nhà dân đọc lênh khám xét. Ảnh: CACC
Lên top