Giả danh công an “lừa” bán tài liệu chữa cháy

Một tài liệu mà các đối tượng gửi, yêu cầu mua sau khi điện thoại giả danh công an. Ảnh: CAQB
Một tài liệu mà các đối tượng gửi, yêu cầu mua sau khi điện thoại giả danh công an. Ảnh: CAQB
Một tài liệu mà các đối tượng gửi, yêu cầu mua sau khi điện thoại giả danh công an. Ảnh: CAQB
Lên top