Giả danh Công an Hà Nội để chiếm đoạt tài sản

Giao diện và tên địa chỉ chính thức của Trang thông tin điện tử CATP Hà Nội. Ảnh: PV
Giao diện và tên địa chỉ chính thức của Trang thông tin điện tử CATP Hà Nội. Ảnh: PV
Giao diện và tên địa chỉ chính thức của Trang thông tin điện tử CATP Hà Nội. Ảnh: PV
Lên top