Giả danh chủ tịch tỉnh nhắn tin, gọi điện yêu cầu chuyển tiền

Đối tượng Đặng Quang Thông. Ảnh: CA cung cấp.
Đối tượng Đặng Quang Thông. Ảnh: CA cung cấp.
Đối tượng Đặng Quang Thông. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top