Giả chữ ký của chồng, cấp giấy đi đường cho người ngoài công ty để thu tiền

Lên top