Gia cảnh lạ thường của trùm giang hồ Phú Thọ “Tuấn Tồ"

Ông trùm giang hồ Tuấn Tồ bị bắt vì hành vi cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC.
Ông trùm giang hồ Tuấn Tồ bị bắt vì hành vi cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC.
Ông trùm giang hồ Tuấn Tồ bị bắt vì hành vi cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC.
Lên top