Ghi âm, ghi hình trong điều tra, truy tố, xét xử có hiệu lực từ 18.3: Tăng tính khách quan, tránh bức cung nhục hình

Việc hỏi cung được ghi âm, ghi hình là bước tiến bộ, tránh oan sai. Ảnh: TL
Việc hỏi cung được ghi âm, ghi hình là bước tiến bộ, tránh oan sai. Ảnh: TL
Việc hỏi cung được ghi âm, ghi hình là bước tiến bộ, tránh oan sai. Ảnh: TL