Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ghen tuông, vợ hất cả chảo dầu đang sôi lên người chồng