Ghen tuông vô cớ, chồng dùng dao chém vợ

Bị cáo Nam tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25.5. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Nam tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25.5. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Nam tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25.5. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top