Ghen tuông, giết vợ rồi quẳng xác xuống giếng phi tang