Ghen tuông, cụ ông 75 tuổi chém người yêu nguy kịch rồi bỏ trốn

Trần Đình Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp.
Trần Đình Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp.
Trần Đình Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp.
Lên top