Gần tết, vận chuyển hàng lậu đội lốt xe thư báo

Tang vật gồm nhiều hàng lậu, xe thư báo được tạm giữ tại cơ quan công an.
Tang vật gồm nhiều hàng lậu, xe thư báo được tạm giữ tại cơ quan công an.
Tang vật gồm nhiều hàng lậu, xe thư báo được tạm giữ tại cơ quan công an.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top