Gần Tết, đánh bạc trái phép và ăn trộm vặt lại tái diễn

Gần Tết, đánh bạc trái phép và ăn trộm vặt lại tái diễn. Ảnh: Công an Nại Hiên Đông
Gần Tết, đánh bạc trái phép và ăn trộm vặt lại tái diễn. Ảnh: Công an Nại Hiên Đông
Gần Tết, đánh bạc trái phép và ăn trộm vặt lại tái diễn. Ảnh: Công an Nại Hiên Đông
Lên top