Gần chục nguyên lãnh đạo, cán bộ nhân viên công ty lâm nghiệp bị truy tố

Hiện trường một vụ phá rừng ở lâm trường thuộc quyền quản lý của công ty lâm nghiệp Ea Kar. Ảnh T.X
Hiện trường một vụ phá rừng ở lâm trường thuộc quyền quản lý của công ty lâm nghiệp Ea Kar. Ảnh T.X
Hiện trường một vụ phá rừng ở lâm trường thuộc quyền quản lý của công ty lâm nghiệp Ea Kar. Ảnh T.X
Lên top