Gần 70 tuổi vẫn lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Đối tượng Lê Thị Ngọc bị bắt. Ảnh: CATH
Đối tượng Lê Thị Ngọc bị bắt. Ảnh: CATH
Đối tượng Lê Thị Ngọc bị bắt. Ảnh: CATH
Lên top